1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Колушки, Георги Николов

Kalushki_Georgi

    Георги Колушки е роден на 4 ноември 1864 г. в Кюстендил. През 1883 г. завършва Габровската гимназия, а през 1891 г. завършва Петербургския технологичен институт. От 1891 г. е частен доцент в Катедрата по Химическа технология в Софийския университет. Извънреден професор от 1899 г., редовен от 1904 г. Декан на Физико-математическия факултет на СУ между 1905 и 1917 г. Дописен член на БКД 1898 г. Действителен член от 1900 г. Умира на 23 февруари 1944 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 173k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 173k в PDF формат