1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Райков, Пенчо

 Райков, Пенчо

    Пенчо Райков е роден в Трявна на 6 декември 1864 г. в Трявна. Завършва местното трикласно училище през 1879 г. През 1883 г. завършва гимназия в Николаев, Русия. Следва химия в Лайпциг. През 1888 г. се дипломира с титлата "доктор по философия". Редовен преподавател в Физико-математическия факултет на Софийския университет от 1891 г. Редовен професор и титуляр на Катедрата по органическа хими от 1893 г. до пенсионирането му през 1935 г. Декан на Физики-математическия факултет в периодите 1900 - 1901 г. и 1917 - 1918 г. Ректор на СУ от 1908 го 1909 г. Дописен член на Българското книжовно дружество от 1898 г. Действителен член от 1900 г. Председател на Природо-математическия клон към БАН между 1914 и 1920 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 172k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 172к в PDF формат