1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кирков, Георги Яковлев

Kirkov_Georgi

    Георги Кирков е роден на 24 април 1848 г. в Плевен. Първоначалното си образование завършва в родния си град. През 1876 г. завършва физико-математически науки в Новорусийския университет в Одеса. Между 1881 и 1884 г. специализира печатарско дело в Австрия и Германия. Избран е за народен представител в Учредителното събрание през 1879 г. Пръв директор на Публичната библиотека (дн. Национална библиотека). Има големи заслуги за организирането на Държавната печатница, чийто директор той е в периодите 1881 - 1887 г. и 1903 - 1913 г. Действителен член на Българското книжовно дружество от 1884 г. Умира на 14 април 1929 г. в София.


Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 167k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 167к в PDF формат