1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Гошев, Иван Иванов

Гошев,  Иван

    Иван Иванов Гошев е роден на 8 септември 1886 г. в гр. Пловдив. Завършва средното си образование в София през 1909 г. Специализира богословие в Черновицкия богословски факултет във Виена в периода 1911-1914 г. и завършва висшето си образование през 1917 г. Постоянен член на Върховната комисия за старините при Народния музей в София (1929 г.). Член на върховното управление на Българското дружество „Червен кръст“ (1935-1945 г.). Работи като редовен доцент в Богословския факултет при Софийския университет, професор по литургия, църковна археология и християнско изкуство (1932-1950 г.), декан на Богословсия факултет (1927/1928 г., 1933/1934 г. и 1940/1941 г.) През 1941 г. е извънреден член на БАН, а от 1955 г.- редовен. Директор на основания и ръкоден от него „Църковен историко-археологически музей в София (1925-1960 г.) и след 1960 г. почетен директор на същия музей. Умира на 26 октомври 1965 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 160k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 160k в PDF формат