/head>

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Патев, Павел

Патев, Павел

    Павел Патев е роден на 13 октомври 1889 г. в Пловдив. Завършва естествени науки в Софийския университет през 1912 г. От 1923 г. е фитопатолог в Централния земеделски изпитателен център в София. От 1930 г. е уредник на Орнитологическата централа. От 1939 до 1948 г. е уредник на Зоологическата градина в София. Издава редица трудове, между които "Птиците на България" (1950 г.) Умира на 22 март 1950 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 155k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 155k в PDF формат