1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Добрев, Димитър Минков

Добрев, Димитър Минков    Димитър Минков Добрев е роден на 21 август 1932 г. в София. Образованието си получава първо във Втора мъжка гимназия, а след това и в Софийския университет. След завършване на висшето си образование преподава във Факултета по математика и механика при СУ като асистент, доцент (1968), както и в Института по математика с Изчислителен център при БАН като научен сътрудник, ръководител група, ръководител секция (1966-1968), ръководител сектор и заместник директор (1971-1982). Умира на 22.08.1983 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.152, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 152 в PDF формат