1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Протич, Андрей Димитров

Протич.jpg

    Андрей Протич е роден на 8 ноември 1875 г. във Велес. През 1878 г. се преселва заедно със семейството си в Кюстендил, а през 1884 г. в София. Първоначалното и средното си образование получава в Пловдив и София. Между 1896 и 1901 г. следва в Хайделберг, Дрезден и Лайпциг. Следва философия Хайделберг и Лайпциг и политехника в Дрезден. Завършва германска филология и история на изкуството с философия в Лайпцигския университет през 1901 г. През 1902 г. е назначен за гимназиален учител в I-ва и II-ра мъжка гимназия. По време на Балканската война и Междусъюзническата война е доброволец на фронта. Ранен по време на Първата световна война. От 1920 до 1928 г. е директор на Археологическия музей. Редовен член на БАН от 1946 г. Освен научните му трудове, Протич е автор и на множество художествени произведения. Умира на 3 ноември 1959 г. в София.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 142k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 142к в PDF формат