1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Димитров, Страшимир

Dimitrov Strashimir

    Страшимир Димитров е роден на 10 август 1892 г. в София. Завършва началното и гимназиалното си образование в София, а висшето си- през 1914 г. в Софийския университет по история. Специализира през 1927-1928 г. в гр. Хайделберг, Германия. Асистент при катедра по минералогия (1920 г.), доцент (1937 г.) и директор на Геологическия институт при БАН. Научната му дейност е свързвана с развитието на българската геология, в тясна връзка с нуждите и изискванията на социалистическото строителство в страната. Автор е на редица научни трудове в областта на геологията, петрологията и минералогията. Умира на 26 април 1960 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.139k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 139к в PDF формат