1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Кацаров, Димитър Тодоров

Katzarov_Dimitar

    Димитър Кацаров е роден на 14 януари 1881 г. в Орхание. След завършване на Софийската градска мъжка гимназия през 1897 г. постъпва във Военното училище. През 1904 г. заминава да учи философия и педагогика в Женева, където завършва през 1907 г. До 1910 г. е асистент в Лабораторията по експериментална психология в Женевския университет. Същата година получава докторска степен и става асистент по педагогика в Софийския университет. Редовен доцент от 1920 г. Извънреден професор от 1923 г. Редовен професор и титуляр на Катедрата по обща педагогика от 1930 г. Член-кореспондент на БАН от 1947 г. Умира на 6 февруари 1960 г. в София.


Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 138k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 138к в PDF формат