1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Пашев, Константин Михайлов

Пашев, Константин

    Константин Пашев е роден на 18 февруари 1873 г. в Сливен. Първоначалното си образование завършва в родния си град. През 1893 г. завършва Англо-американския колеж в Цариград с "бакалавър на изкуствата". Висшето си образование завършва в Монпелие, Франция през 1896 г. По-късно специализира офталмология в очните клиники в Лион, Париж, Берлин и Лондон. През 1899 г. е назначен като ординатор в Очното отделение на Александровска болница. През 1919 г. е избран за редовен професор и директор на Университетската очна клиника. Автор на първия български учебник по очни болести. Редовен член на БАН. Основател на Института за социална медицина при БАН. Умира през 1961 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 136k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 136k в PDF формат