1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Романски, Стоян Маринов

Романски, Стоян

    Стоян Романски е роден на 24 февруари 1882 г. в Ботевград. Завършва основното си образование в родния си град, а средното си образование в Априловата гимназия в Габрово. Завършва славянска филология в СУ през 1905 г. Специализира в Лайпциг между 1905 и 1907 г. Защитава докторска дисертация на немски език през 1908 г. на тема "Поучението на влашкия войвода Нягое Бесараб до сина му Теодосий" през 1908 г. През 1909 г. става доцент по славянско езикознание и етнография в Софисйкия университет. Извънреден професор от 1915 г., а редовен от 1922 г. Ръководител на Катедрата по български език и славянска етнография от 1922 г. Между 1934 и 1937 г. е главен уредник на Славянския институт при СУ. Дописен член на БАН от 1918 г. Акаддемик от 1929 г. Избран за секретар на БАН през 1941 г. Първи директор на Института за български език при БАН между 1947 и 1951 г. Директор на Етнографския институт при БАН от 1949 до 1958 г. Умира на 26 февруари 1959 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 130k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 130к в PDF формат