1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Величков, Константин Петков

VelichkovKost

    Константин Петков Величков е роден на 1 януари 1855 г. в гр. Пазарджик. Завършва султанския лицей в Цариград през 1874 г. Участвал е в Руско-турската освободителна война (1878 г.). След Съединението (1885 г.) е издигнат за директор на просвещението в Източна Румелия. От 1898-1899 г. е министър на търговията и земеделието и от 1902-1904 г. български дипломатически представител в Белград. Умира на 3 ноември 1907 г. в Гренобъл, Франция.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.125k, опис 1-2

Инвентарен oпис

Опис на фонд 125к в PDF формат