1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Божинов, Александър Николов

Божинов, Александър Николов

    Александър Божинов е роден на 24.02.1878 г. в гр. Свищов. През 1882 г. семейството му се премества в София. Образованието си получава първо в Денкоглуското училище в столицата, а в последствие и в новооткритото Рисувално училище. Ал. Божинов е един от основателите на Съюза на художниците в България (1909), както и на дружеството на художниците в България – „Родно изкуство“ (1919). През 1939 г. е избран за редовен член на БАН. В периода 1952-1953 г. е директор на Института за изобразителни изкуства при Академията. По-голяма част от творчеството на Божинов е в областта на политическата рисунка и карикатура, публикувайки свои материали в голяма част от излизащата в този период преса. Негови карикатури се появяват на страниците на в. „Слях и сълзи“, „Жлъч и смях“, „Българан“, „Вечерна поща“ и др. Умира на 30 септември 1968 г.Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф.120k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 120k в PDF формат