1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Добрев, Кръстю Желязков

Добрев, Кръстю Желязков

    Роден е на 9 септември 1903 г. в с. Кирилово, Свиленградско. В периода 1925 – 1944 г. е емигрант в СССР, където завършва Института за народно стопанство и започва да преподава във Висшата школа на Коминтерна. Завръща се в България след 1944 г. и в периода 1947 и 1950 г. последователно е министър на търговията и продоволствието (1947 – 1948), и на вътрешната търговия (1948 – 1950). В периода 1952 – 1954 г. е заместник-председател на Комитета за наука, изкуство и култура, а от 1956 до 1976 г. е директор на Икономическия институт към БАН Основател и председател (1964 – 1972) на Съюза на икономистите. Член-кореспондент на БАН от 1967 г. Умира на 4 декември 1976 гОзначение

Наименование

Достъпен формат

Ф.114, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 114 в PDF формат