1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
arhiv.ban@abv.bg

Лични фондове в Научния архив
Славейков, Петко Рачов

Славейков, Петко

    Петко Славейков е роден на 17 неомври 1827 г. в Търново. Първоначално учи в килийното училище в Трявна и в Търново. През 1842 - 1843 г. продължава образованието си в Свищов при видния просветител Емануил Васкидович. Между 1843 и 1863 г. учителства в Плевен, Враца и др. Деен участник в Църковната борба. Редактира вестниците "Гайда", "Македония" и "Остен". През това време развива и активна литературна дейност През 1873 г. пише известната си поема "Изворът на белоногата". По време на Руско-турската война (1877 - 1878 г.) той е учител в Стара Загора, но се поставя на разположение на руското военно командване. След Освобождениетпо активен деец на Либералната партия. Като такъв е избран за председател на Народното събрание през 1880 г., министър на народното просвещение (отново през 1880 г.) и министър на вътрешните работи между 1880 и 1881 г. Умира на 1 юли 1895 г. в София.
Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 113k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 113к в PDF формат