1040, София, ул. "15 ноември" №1,
Директор:тел.(02) 979 53 32
Справки читалня:тел.(02) 979 53 59
Изложби:тел.(02) 979 53 51
e-mail:arhiv.ban@abv.bg


Лични фондове в Научния архив на БАН
Влайков, Тодор Генчов

     Влайков, Тодор Генчов


Означение

Наименование

Достъпен формат

Ф. 216k, опис 1

Инвентарен oпис

Опис на фонд 216к в PDF формат
Старобългарски и славянски ръкописи
Сбирки
Лични фондове
Институтски фондове

Последно променен на 10 ноември 2020