Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Председатели на БКД и БАН
Стефан Борисов Воденичаров PDF Печат Е-мейл
Написано от Администратор   
Петък, 10 май 2013
Стефан Борисов Воденичаров

(р. 1.IX.1944 г.)

Председател на БАН 2012.


Избран е за член-кореспондент на БАН през 2004 година. Действителен член на БАН е от 2012 г. Председател на БАН от 3 декември 2012 г.

Роден е в София.

    Завършва специалност „Технология на металите“ в Техническия университет - София през 1968 г. След защита на дисертация е удостоен с научна степен кандидат на техническите науки (днес: доктор) през 1974 г. и доктор на техническите науки през 1998 г. Става доцент през 1989 и професор през 1991 г. Избран е в БАН за член-кореспондент на 4 август 2004 и за академик на 11 октомври 2012 г.

    Основните области на научния интерес на акад. Стефан Воденичаров са: Механика на разрушаване на твърдото тяло. Материалознание и технология на машиностроителните материали; Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура. Автор е на 1 научна монография, 141 научни публикации в български и чуждестранни списания, има 98 изнесени доклади на форуми у нас и в чужбина.

    От 1969 г. работи в Института по металознание и технология на металите при БАН. Бил е негов заместник-директор 4 мандата а от края на 2007 г. до избирането му за председател на БАН и негов директор. Ръководил е 207 проекти и договори, между тях и по програми на Европейския съюз, НАТО и Международната Агенция за атомна енергия.

    Ръководил е 13 успешно защитили докторанти, има 37 рецензии за присъждане на научни степени, звания и монографии. Участва в редакционни колегии на списания: "Journal of Materials Science and Technology" като Главен редактор; „Наука" - Главен редактор; "Materials Science and Technology" - Великобритания; "Strength of Materials" - Украйна; "Metallurgy and New Materials" - Румъния; "Инженерни науки".


Отличия:
• Почетен знак „Марин Дринов" за значителни заслуги към БАН;
• Записване в „Златната книга на изобретателите" на Патентното ведомство;
• „Доктор Хонорис Кауза" на Технически университет - Варна;
• Почетна значка за заслуги като изобретател на Министерство на икономиката;
• Плакет от Министъра на отбраната за заслуги ;
• Голямата награда на Българска Стопанска Камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност.

Последно променен на 10 май 2013