Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Председатели на БКД и БАН
Марин Стоянов Дринов PDF Печат Е-мейл
Написано от Елена Дяконова   
Вторник, 05 Юли 2011
Марин Дринов

(20.10.1838 - 28.02.1906)
Председател на БКД

1869-1882

1884-1898


Марин Дринов е един от съоснователите на Българското книжовно дружество, негов действителен член и председател на Дружеството в Браила и в София. Почетен председател на БКД.

Роден е в Панагюрище.

    Завършва Киевската духовна семинария и Историко-филологическия факултет на Московския университет. Магистър и доктор по славянска филология на Московския университет. Доцент и професор по славянознание в Харковския университет.

    Дринов поставя върху научна основа изследователската работа в областта на българската история. Проучванията му са свързани предимно с българската средновековна история. Научното му наследство включва ценни етнографски изследвания и богат събран фактически материал, послужил за изследванията на поколение български историци.

    Член-основател, секретар и председател на Историко-филологическото дружество при Харковския университет, член на Руската академия на науките в Петербург, на Полската академия на науките в Краков, на Чешката академия на науките и изкуствата в Прага, на Югославската академия на науките и изкуствата в Загреб. Почетен член на много научни и културни дружества в България и Русия.

    Пълномощник на руския комисар княз А.М. Дондуков-Корсаков в България (1877-1878), вицегубернатор на София (1878), управляващ Отдела на народното просвещение (1878-1879).


Отличия: орден "За гражданска заслуга" ІІ ст. (1897) и І ст. (1899).

Последно променен на 12 септември 2011