Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bg


Председатели на БКД и БАН
Иван Николов Юхновски PDF Печат Е-мейл
Написано от Елена Дяконова   
Вторник, 05 Юли 2011
Иван Николов Юхновски

(р. 12.VІІІ.1937 г.)

Председател на БАН 1996-2008. Почетен член на Академията.


Академик е от 1997 г. Председател на БАН 1996-2008 г. Почетен член на Българската академия на науките.

Роден е в София.

    Завършва Висшия химико-технологичен институт в София, специалност "Органичен синтез, лекарствени препарати и високомолекулни съединения". Работи над 40 години в БАН, 24 години преподава в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

    Основните му научни приноси, отразени в над 160 публикации в чужбина и у нас, са в областта на молекулната спектроскопия и електронната структура на органичните съединения и техните нетрайни и реактивоспособни отрицателни йони. Автор и водещ съавтор на над 10 технологии и над 20 патента, намерили широко приложение в галваничната промишленост в България и чужбина. Водещ автор е в създаването на промишлено производство в България на високопроизводителни и екологични добавки за основните процеси на галваничното помедняване и поцинковане, с масово използване, особено в автомобилостроенето.

    През 1997 г. е избран за академик, а в периода 1996-2008 г. за три мандата е бил председател на БАН.

    Редовен член на Европейската академия за наука, изкуство и литература в Париж, редовен член на "Лайбниц сосиете" Берлин. Експерт в Нобеловия комитет по химия. Председател на Националния съвет "Научни изследвания" (1999). Секретар на Междуведомствената комисия по космически изследвания към Министерски съвет (1998).

    Почетен доктор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", на Варненския свободен унверситет "Черноризец Храбър", на Химико-технологичния и металургичен университет София, на Националния университет "В. Н. Каразин" - Украйна.


Отличия: Носител звание и медал "Почетен изобретател", лауреат на "Димитровска награда за техника". Вписан е в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство. Носител на орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие и на орден "Стара планина" с огърлие.

Последно променен на 14 септември 2011