Пътят до тук:

1040, София, ул. "15 ноември" №1,
тел. +359 (02) 979 53 32
тел./факс +359 (02) 988 40 46
e-mail:offi...@cl.bas.bgНовини - Научен архив на БАН
Допълнение към 'Дунавска България и Балканът' от Феликс Каниц PDF Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 30 август 2011

Допълнение към 'Дунавска България и Балканът' от Феликс Каниц

  Книга, която може да закупите от нас с наложен платеж чрез избран от вас куриер.

„Тритомникът „Дунавска България и Балканът" от Феликс Каниц има необикновена стойност, защото дава непосредствена и многостранна информация за живота и съдбата на българите през XIX век. Незабравимият приятел на нашия народ преминава през Стара планина 18 пъти, за да може подробно да опише земите между Дунав и Балкана, Розовата долина, Софийското поле и Черноморското крайбрежие.

В тази книга, която е допълнение към предишните, са включени различни показалци и други материали, които ще улеснят читателите и ще ги ориентират в сложния лабиринт от понятия, топоними, лични имена и т. н. Тук намира място и картата, изготвена от Ф. Каниц, в резултат на неговите пътешествия из областите, населявани от българи.“

Отговорен редактор: Ст. н. с. д-р СТ. ПИНТЕВСЪДЪРЖАНИЕ
 • ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ТРИТЕ ТОМА "ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ"
  ОТ ФЕЛИКС КАНИЦ (проф. д-р В. Паскалева)    /    5
 • ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ (н.с. Р. Стойков)    /    9
 • ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ (н.с. Р. Стойков)    /    57
 • ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ:
 • I. Археология (н.с. д-р Н. Марков)    /    238
 • II. Военна история и армия (н.с. д-р Н. Марков)    /    240
 • III. Етнография (н.с. д-р Н. Марков)    /    241
 • IV. Църква и народно образование (проф. д-р В. Паскалева)    /    246
 • V. Административни, социални и политически отношения
  под турско владичество (проф. д-р В. Паскалева)    /    247
 • VI. Руско и българско управление (проф. д-р В. Паскалева)    /    249
 • VII. Селско и горско стопанство (проф. д-р В. Паскалева)    /    250
 • VIII. Индустрия, занаятчийство, приложно изкуство и строителство
  (проф. д-р В. Паскалева)    /    251
 • IХ.Търговия (проф. д-р В. Паскалева)    /    252
 • Х. Съобщителни средства (проф. д-р В. Паскалева)    /    252
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕ ОТ ФЕЛИКС КАНИЦ ЗА
  БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ (вж. Т. I) (проф. д-р В. Паскалева)    /    254
 • ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ КАРТИ НА ФЕЛИКС КАНИЦ    /    257
 • СБОРНА КАРТА ЗА ПЪТУВАНИЯТА НА Ф. КАНИЦ В БЪЛГАРИЯ ПРЕ3 1862-1875
Последно променен на 30 август 2011